Menu

公司簡介

00:04:07
增昌 公司簡介 2020-02-04
00:04:40
增昌 公司簡介 2020-09-30

產品介紹

00:02:50
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:10
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:34
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:50
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:00:54
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:30
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:37
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:06:15
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:52
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:55
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:35
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:47
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:04:00
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:47
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:58
增昌 產品介紹 2020-02-04

公司簡介

00:04:07
增昌 公司簡介 2020-02-04
00:04:40
增昌 公司簡介 2020-09-30

產品介紹

00:02:50
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:10
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:34
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:50
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:00:54
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:30
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:37
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:06:15
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:52
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:55
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:35
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:47
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:04:00
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:03:47
增昌 產品介紹 2020-02-04
00:02:58
增昌 產品介紹 2020-02-04

公司簡介

增昌機械工業股份有限公司自1972創業以來,不斷追求創新突破,以自創品牌『CCM』為全世界客戶提供效能最優異、技術最專業的押出設備與服務。 秉持著「誠信經營、技術為本、科技創新、永續服務」的經營理念,增昌專注於塑膠押出機之設計與製造。從氣泡膜、發泡押出、薄膜押出發泡板、押出生產線到板材押出等,皆傾注45餘年累積的工藝實力,千錘百鍊出完美的機器設備,提供永續且完善的服務。